Home

ทุ่งน้ำและไร่นาเกษตรอินทรีย์นูนีนอยเป็นศูนย์ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับธรรมชาติภายใต้พลังดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตัวทุ่งน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสร้างขึ้นใหม่ในปี 2561 ท่ามกลางนาระบบเหมืองฝายโบราณและปล่อยให้ธรรมชาติและสัตว์ป่าฟื้นตัวขึ้นมาเอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ผลิตอาหาร นูนีนอยจัดโปรแกรมหลายหลากในธีมของการเรียนรู้และฟื้นสัมพันธ์กับธรรมชาติ

509 หมู่ 7 บ้านดง, ต.เชียงดาว, อ.เชียงดาว, จ.เชียงใหม่ 50170

โทร. 081-371 2475

Nunienoi wetland and organic farm is a nature connection centre overlooking the sacred mountain of Doi Luang Chiangdao in North Thailand. The wetland was constructed in 2018 among centuries-old paddy fields and allowed to re-wild naturally, so food production can co-exist with biodiversity conservation. Various programmes on the theme of nature connection and education are offered, ranging from simple scrumptious retreats, citizen science workshops to nature communication training

our mission


ฟื้นฟูระบบนิเวศทุ่งน้ำ wetland จากเดิมที่เป็นพื้นที่นา ใช้สารเคมีรุนแรงมาตลอด ค่อย ๆปรับปรุงและคุณภาพดินและน้ำให้กลับคืนมาตามธรรมชาติดั้งเดิม

ผลิตอาหารอินทรีย์ปลอดสารเคมี ด้วยการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกดอกกุหลาบ ข้าว และถั่วเหลือง โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงใด ๆ และน้ำที่ผ่านการกรองบำบัดตามธรรมชาติ

ส่งเสริมการจ้างแรงงานคนท้องถิ่น ลดการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทำลายผืนดิน และเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

our products

ผู้คนบนโลกทุกวันนี้มุ่งสู่สินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพราะทราบดีว่าอาหารที่ดีคือต้นทางของสุขภาพที่ดี

เรามั่นใจว่าอาหารของเราปลอดภัยและมีคุณค่า หลังจากฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำมานานหลายปี

  • ทำให้ระบบนิเวศสมดุล
  • ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ
  • ปรับปรุงคุณภาพดินตลอด
  • น้ำสะอาดผ่านการบำบัด
  • มีแมลงเกิดขึ้นตามธรรมชาติช่วยกำจัดศัตรูพืชแทน

Y O U A R E W H A T Y O U E A T

บทความล่าสุด


  • แมลงเพื่อนแมงมุม
  • แมงมุมในนูนีนอย
  • เชียงดาว กับแนวคิดสู่ เมืองดาว
    “ฟ้ายิ่งมืด ดาวยิ่งกระจ่าง ฟ้ายิ่งอับแสง ดาวยิ่งระยับ” หลายปีก่อนที่ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน ดอยหลวงเชียงดาว เป็น พื้นที่สงวนชีวมณฑลมณฑล (Biosphere Reserve) แห่งใหม่ของไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามผลักดันแนวคิดให้ อำเภอเชียงดาว เป็นเมืองดาว แหล่งดูดาวในเมืองแห่งแรก ที่ไม่ต้องดั้นด้นไปดูดาวระยิบระยับ ทางช้างเผือก ในป่าหรือที่ห่างไกลอันปราศจากแสงไฟ เมืองดาวสำหรับคนชอบดูดาว อาจจะเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย แต่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในหลายประเทศ