ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ Organic Jasmin Rice (1 kg) ฿100.00 เป็นพันธุ์หอมมะลิจากอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีจีเอ็มโอ ปริมาณห่อละ 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ มีทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว ราคา 100 บาท ข้าวหอมมะลิอินทรีย์นูนีนอย หน้าฝนที่ผ่านมา เราเริ่มหว่านกล้าดำนา ข้าวหอมมะลิพันธุ์ชื่อดังจากอำเภอพร้าว ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงใด ๆ โดยมีนกปากห่างคอยกินหอยเชอรี่ เมื่อท้องนาไม่มีสารเคมี เต่าทองจะกลับมาคอยกินเพลี้ยบนรวงข้าว เป็นระบบนิเวศที่สมดุล เมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าว เราไม่จ้างรถเกี่ยวข้าวที่ประโยชน์ตกแก่เจ้าของรถคนเดียว แต่เราจ้างชาวบ้านแถวนั้นมาลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น แม้ต้นทุนจะสูงขึ้นและรถเกี่ยวข้าวเป็นเครื่องจักรขนาดหนัก เมื่อขับเข้ามาในท้องนา ทำให้ดินถูกกดทับ แน่นมาก คุณภาพดินเสีย. เราลงทุนซื้อเครื่องสีข้าวสแตนเลสในราคาแพง เพื่อป้องกันสนิมจากเหล็กปนเปื้อนในข้าว เหมือนโรงสีทั่วไปที่ผ่านมาคือ การเดินทางกว่าจะได้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์นูนีนอยเราเชื่อว่า ข้าวของเราคุณภาพดี เป็นข้าวใหม่ อร่อยจริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม