ถั่วเหลือง organic soya beans

ถั่วเหลืองอินทรีย์พันธุ์พื้นเมือง ไม่มีจีเอ็มโอ 100% ปริมาณ 1 กิโลกรัมรวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ organic and non-GMO soya beans ราคากิโลละ 180 บาท ถั่วเหลืองนูนีนอย ทราบหรือไม่ว่า ถั่วเหลืองที่นำมาทำน้ำเต้าหู้ เต้าหู้ก้อน ร้อยละ 90 เป็นถั่วเหลือง GMO ทุกๆหน้าแล้ง ที่นาของเราปลูกถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองที่ปราศจาก gmo แทนที่จะปลูกข้าวนาปรัง เพื่อพักดิน ฟื้นฟู และเพิ่มแร่ธาตุไนโตรเจนในดินด้วยถั่วเหลือง เราปลูกตามธรรมชาติ ไม่ใส่ยาฆ่าวัชพืชใดๆ และจ้างชาวบ้านเก็บเมล็ดถั่วเหลือง เพื่อกระจายรายได้สู่คนท้องถิ่น ต้นทุนถั่วเหลืองจึงมีราคา บัดนี้พร้อมจะเดินทางไปสู่ผู้บริโภคแล้ว สำหรับคนที่ชอบน้ำเต้าหู้ เต้าหู้ก้อน ถั่วงอกหัวโต เทมเป้ ฯลฯที่ไม่ปนเปื้อนและ non-gmo ราคากิโลละ 180 บาท